OCP  
line decor
  Начало  ::  
line decor
   
 
Инсталация на Oracle 11g R1 под Linux x86, част 2 Август 2007

 

Това е продължение на статията за инсталиране на Oracle 11g R1 под Linux x86, която можете да прочетете тук. Коментари, предложения и критики приемам на email или в блога си.

5. Настройки на обкръжението

След приключване работата на инсталатора имаме нещо което наричам "софтуер, изсипан с лопатата". За да върши някаква работа (дори за тестови нужди) трябва да се настрои обкръжението, да се настроят мрежовите услуги и да се създаде БД.

Настройката на обкръжението става с редактиране на файла /home/oracle/.bash_profile (или съответния файл с профил при използване на shell, различен от bash). Добавят се следните редове:
# Oracle Database 11g Settings
ORACLE_HOSTNAME=ba
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=FIRST11G
export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
export CLASSPATH

Тук е важно да отбележа променливата ORACLE_SID: това е уникално (в рамките на компютъра) име на БД. Ако на един сървър има повече от една БД, по подразбиране се работи с тази, която е указана в променливата ORACLE_SID. Наличието на този параметър ни помага занапред да работим с БД без да задаваме изрично името и.

6. Конфигуриране на listener

Listener е услугата на Oracle, която "слуша" за връзки на клиенти към БД. Един listener може да обслужва много БД, които са на компютъра, на който работи той (и обратно - една БД може да се обслужва от много listener-и).

Създаването на listener е много улеснено от Oracle Net Configuration Assistant. Този асистент се стартира по следния начин (от потребител oracle, при стартиран X):
$ netca

Първия екран пита каква конфигурация искаме да извършим. Избираме Listener configuration и продължаваме напред. Следва въпрос какво точно искаме да правим относно listener услугите. Тъй като няма такива услуги, единствения вариант е Add. След това трябва да зададен име на listener услугата, която създаваме. Името по подразбиране (логично) е LISTENER. Следва екран, на който можем да изберем на кои протоколи ще "слуша" новосъздадения listener. Избираме стандартния TCP. След това последват екрани за настройки на съответните протоколи. За TCP екрана подканва да изберем порт, на който ще се приемат връзките.

След това асистента пита искаме ли да конфигурираме и друг listener. На края ни уведомява, че конфигурацията на listener е завършена. Избраните настройки се записват във файла $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora, който в последствие при нужда може да се редактира и с текстов редактор.

7. Създаване на БД

След като инсталирахме софтуера и конфигурирахме мрежовите услуги, можем да създадем и нова празна база от данни за тестови нужди (напомням, че това не е ръководство за инсталация на production системи). В крайна сметка нали за това инсталираме Oracle Database - за да създадем и използваме база от данни :)

Създаването на нова БД се извършва най-лесно и безболезнено с Database Configuration Assistant. Този асистент се стартира по следния начин (от потребител oracle, при стартиран X):
$ dbca

Първият екран ни поздравява с "добре дошли". След това трябва изберем каква задача ще извършваме с асистента. Избираме Create a Database. Следващият екран ни дава избор от 2 предварително конфигурирани БД и custom вариант. General Purpose or Transaction Processing създава БД, оптимизирана за сравнително голям брой краткотрайни транзакции. Data Warehouse предлага БД, кото е настроена предимно за големи четения и малко промени на данните. Custom Database ни позволява много по-голяма свобода, но и процеса на създаване е значително по-дълъг - другите 2 варианти копират БД от предварително подготвен темплейт, докато тук всичко се случва "пред очите ни".

Следва екран, на който указваме името на БД. SID е уникално за машината име на БД и е добре да съвпада с настроения в профила ORACLE_SID. Global Database Name е уникално за цялата организация име.

След това асистента предлага да конфигурира Oracle Enterprise Manager Database Control върху създадената БД. Това е един удобен безплатен web-базиран инструмент за наблюдение и администрация на БД. Има възможност и да се настрои автоматичен ежедневен backup на БД.

Следва прозорец, в който се задават пароли за системните потребители в БД. Естествено за production система тук трябва да се зададат достатъчно корави и различни за всички потребители пароли. След това асистента ни предлага избор на метод за съхраняване на данните: файлове във файлова система (File system), съхранение на данните в ASM или върху raw devices - чисти неформатирани partitions от хард диска. Теоретично третия вариант е най-бърз, защото няма междинни слоеве между oracle и данните. Но той е много неудобен за управление: всеки файл с данни де факто е отделен partition на диска. ASM е много удобно нововъведение в Oracle 10g, което по производителност гони raw devices, а е лесно управляемо като файлова система. Освен това предлага редица екстри като striping и miroring, както и други глезотийки. Но за тестовата система аз избирам най-елементарния начин: File System.

На следващата стъпка може да изберем къде върху файловата система да се поставят файловете с данни. По подразбиране се поставят в $ORACLE_BASE/oradata/$ORACLE_SID. След това асистента ни пита искаме ли да зададем flash_recovery_area за създаваната БД. Това е общо място за всички дискови бекъпи. Тук можем да включим и ARCHIVELOG режима на БД - вариант, който ни предлага много по-голяма гъвкавост при избиране на бекъп стратегия. Следващия прозорец ни дава избор дали да включим примерни данни в празната БД - нещо, което смятам за полезно и удобно в тестова база. Следва прозорец с редица настройки на самата БД: колко памет да заема, когато е стартирана; колко процеса очакваме да имат едновременно достъп до нея; както и настройки на character set и регионални опции, които ще се използват. След това идват 2 прозореца, които са нови за Oracle 11g: да се използват ли новите настройки за сигурността, въведени в 11g или да се запази обратна съвместимост със старите версии; както и дали да се включат автоматичните процеси по поддръжката, които спестяват много работа на администратора, но може да повлияят на натоварването на процесора.

На последния екран с настройки можем да видим и променим разположението на файловете на БД.

После следва избор какво да извърши за нас асистента: (1) да създаде БД, (2) да запише настройките за друг път/друга БД или (3) да създаде само скрипт за създаване на БД. При натискане на Finish се появява прозорец с направената от нас конфигурация, която удобно можем да запишем в HTML файл. След това асистента се заема с дадените му задачи: създаване на скрипт и създаването на самата БД. Последното може да отнеме доста време, особено ако не се използва template, а се изгражда Custom database.

След като приключи работа, асистента ни показва какво е свършил и адреса,на който можем да стигнем конзолата за управление на БД

Моля не се притеснявайте да пишете въпроси и препоръки на мейла ми или като коментар към съответната статия в личния ми блог.

Явор Иванов

 

: