OCM Logo  
line decor
  Начало  ::  
line decor
   
 
За мен

Лични данни

Име
Явор Иванов
Професия
Oracle database специалист
Настояща длъжност
Старши експерт БД и Ръководител направление БД, СТЕМО ООД
Членство в масови организации
1. BG Oracle Users Group (BGOUG)
Образование
1. (2002 - 2005) Инженер Mагистър, специалност "Компютърни системи и технологии"
2. (1998 - 2002) Инженер Бакалавър, специалност "Компютърни системи и технологии"
e-mail

Сертификати

Oracle Certified Master <-- Баш майстор

Oracle Database SQL Certified Expert <-- SQL

Oracle RAC Administrator Certified Expert <-- RAC Administration

Oracle Certified Professional <-- Database 10g

Oracle Certified Professional <-- Database 9i

Brainbench certified RDBMS developer

Участие в по-големи проекти

Дата: от (месец/година)
до (месец/година)
Име и кратко описание на проекта
Декември 2004 -
Март 2006

Министерство на Правосъдието
Доставка на стандартна СУБД , анализ и проектиране на DATA WAREHOUSE за нуждите на съдебната система в България
Целта на този проект е осигуряването на обединена платформа от база данни за IT системата на съда както и концепция и дизайн за Data Warehouse системата, която позволява разнообразни справки и статистика за статуса, развитието и дейностите отнасящи се до съдебния работен процес. По долните приложения , които са независими проекти също използват  платформата от база данни.
• Система за управление на съдебните дела
• Система за автоматизиране на документния оборот и работните потоци
• Единна система за регистри
• Система за управление на свидетелства за съдимост
 
Обхватът на проекта включва
• Доставяне, инсталация и настройка за работа на Oracle Database за 149 съда
• Проектиране на база от данни, като се взема в предвид  дизайна на другите софтуерни проекти.
• Статистически анализ и проектиране
• Data warehouse анализ и проектиране

Март 1999 -
Май 2006
Търговска Информационна Система ДИРИГЕНТ.
Това е мощна комплексна информационна бизнес система, предназначена за обслужване на търговската дейност на фирми с географски разпределена структура. Системата притежава пълна функционалност за автоматизиране на търговската дейност - управление на номенклатури, доставки, продажби, складово стопанство, плащания и отношения с контрагенти, отчетност и др.
Проектиране, администриране и оптимизиране на базата от данни.
Прилагане на Oracle Replication.
Изработване и имплементиране на на backup стратегия.
Подпомагане на разработчнците при вързникване на въпроси, свързани с БД.
Capacity planning.
Декември 2005 - Ноември 2007

Министерство на Икономиката
Разработка на информационна система за за управление на интервенцията на Европейския Фонд за Регионално Развитие в България

Това е проект за изграждане на информационна система за нуждите на Министерсто на икономиката, Директората за пред-присъединителни програми и проекти. Тази система ще служи за упревление и отчет на средствата, постъпващи в България по линия на програмата "КОНКУРЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА", съоснована от Европеския фонд за регионално развитие (European Regional Development Fund, ERDF). ERDF е част от Структурните Фондове на Европейския съюз.
Проектиране на БД.
Проектиране на някой по-специфични алгоритми за работа с БД, приложени в системата.
Подпомагане на разработчнците при вързникване на въпроси, свързани с БД.

Юли 2006 - Ноември 2006

Агенция за финансово разузнаване
Project: "Updating the technological environment of the Financial Intelligence Agency(FIA), Bulgaria"
Lot 2: Delivery, installation, putting into operation and provision of one year warranty of specific software as customised (Identification and Prevention of money Laundering Software) and related server.
Участие в бизнес анализа и проектирането на функционалния модел.
Инсталация и поддръжка на продукта rsCASE на Rola Security Solutions GmbH

Януари 2008 - до сега

Министерство на държавната администрация и административната реформа
Проект: "Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги" (ИАОПУ)
Обособена позиция 3: Териториален център на електронното правителство – Варна; Разработка на "Единна среда за обмен на документи" (ЕСОД)

Общата цел е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез прилагане на организационния принцип “Едно гише”, отчитайки и другите мерки за подобряване на административното обслужване, а именно:
• Уеднаквяване на понятията и концепциите за подобряване на административното обслужване, както и адекватно отразяване в действащото законодателство;
• Интегриране на информация, процеси и услуги;
• Опростяване на бизнес-средата и оптимизиране на работния процес

В рамките на обособена позиция 3 се включва изграждането на териториален център на електронното правителство във Варна, както и:
• Създаване на архитектура и изграждане на среда за ЕСОД – ядрото на интегрираната система
• Разработване на нови е-услуги
• Интегриране на съществуващи услуги
• Предоставяне на експертно – методическа дейност

Участие в бизнес анализа и проектирането на архитектурата на ЕСОД; участие в разработката на проектна дефиниция.
Участие в работни групи с изпълнителите на другите обособени позиции относно архитектурата
Участие при разработката на ЕСОД
Инсталация и конфигурация на Oracle-базирани елементи от решението: Oracle Database 11g, Oracle FailSafe, DataGuard, Streams, Partitioning и други
Експертни консултации в рамките на проекта.

Както и инсталация, консултация, performance tunning и внедряване на решения (Oracle Real Application Cluster, Backup/recovery стратегия, Advanced Replication и други) при:
* Прокредит Банк България
* Първа Инвестиционна Банка
* CEZ България
* EVN България
* Allianz България Холдинг
* E*ON България
* Агенция за обществени поръчки
* Белла България
и други.

Специфичен опит
* Инсталация/поддръжка на Oracle Database върху Windows 32 bit; Windows 64 bit (itanium2); Windows x64; Linux 32 bit; Linux 64 bit (itanium2); HP UX PA-RISC (64 bit); IBM AIX 5.3 (64 bit)
* Oracle Real Application Cluster върху Windows 32 bit; Windows x64; Linux 32 bit; HP UX PA-RISC (64 bit);
* Performace tunning;
* Репликация на данни;
* Backup/recovery;
* Database Design;